Người số 1

Đã uống qua nhiều loại, nhưng loại này mình thích và dễ uống.